I300/I320 – Wgrywanie aplikacji java

Wgrywanie aplikacji java do telefonu z Windows Mobile. Jak wiadomo telefony z serii Ixxx (i300, i320, i600) s? wyposa?one w system operacyjny Windows Mobile przez co zosta? powi?kszony zakres mo?liwo?ci telefonu. Jak te? powszechnie wiadomo producent wyposa?y? telefony w mo?liwo?? obs?ugi programów pod platform? java.
Poni?sza instrukcja w?a?nie pozwala mam skorzysta? ze standardowej javy, instalacja aplikacji (gier) java odbywa si? z poziomu naszego telefonu i jest oczywi?cie ca?kowicie darmowa 🙂

Potrzebujemy 2 programów:
– I300/I320 Java Installer
– Resco Explorer 2007

Krok po kroku:

1. ?ci?gamy program do instalacji aplikacji java na naszym telefonie z naszego dzia?u Download:
I300 Java Installer – dla Samsunga i300
I320 Java Installer – dla Samsunga i320 (mo?e te? dzia?a? z i600)
Resco Explorer 2007 – menad?er zada?

2. Wrzucamy pobrany pogram w postaci instalatora (*.cab) do telefonu.

3. Uruchamiany instalator przez jaki? menad?er plików, wystarczy tylko klikn?? w ten plik.
a) jak nasz telefon zapyta si? o potwierdzenie to dajemy: TakYes,
(mo?e si? pojawi? komunikat odnowy wtedy trzeba ?ci?gn?? blokad? firmy Microsoft na instalacje aplikacji)
b) wybieramy miejsce instalacji: TelefonPhone, (mo?na te? wybra? inne miejsce)
c ) instalujemy aplikacje.

4. Tworzymy plik *.jad z pliku *.jar – tutaj jest wi?cej szczegó?ów.

5. Wrzucamy do telefonu aplikacje java (*.jad i *.jar) musz? by? w tym samym folderze.

6. Instalujemy program Resco Explorer 2007

7. Uruchamiamy Resco Explorer 2007 i wykonywujemy nast?puj?ce czynno?ci:
a) Odnajdujemy pliki javy, plik *.jad lub *jar
b) Wybieramy Action -> Open -> Open with pokazuje si? nam okienko, szukamy programu I300/I320 Java Installer oraz zaznaczamy opcje Always use this program to open this file type, wciskamy Done.
c) Telefon si? nas zapyta czy chce zainstalowa? aplikacj? java? Wciskamy OK
d) Po chwili wyskakuje nam komunikat o sukcesie instalacji, dajemy OK

8. Wchodzimy do Menu g?ównego telefonu:
Start -> FunBox
Tutaj pojawiaj? si? nam zainstalowane aplikacje.

W cele instalacji wi?kszej ilo?ci aplikacji java musimy powtórzy? punkt 7,

?ród?o: www.wm-soft.com

cialis cheap buy buy cialis canada – millpharmacy.com cheap cialis pills men

3 Komentarze

  1. Mam i600 i po zainstalowaniu nie moge znales aplikacji …

  2. Mam i600 i po zainstalowaniu nie moge znales tej aplikacji …

    • Guest on 13 czerwca 2009 at 10:24
    • Odpowiedz

    Mam i600 i po zainstalowaniu uruchamiam instalacje Jar. nie pokaza sie zaden folder „FunBox”. nie wiem gdzie jest zainstalowana aplikacja. nie dziala…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.